Sinh nhật 1 tuổi của Gaea Field Việt Nam !

1

Buổi tiệc mừng sinh nhật của công ty Gaea Field Việt Nam diễn ra vào thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014, vừa tròn đúng 1 năm ngày thành lập.

Buổi tiệc có sự tham gia đông đủ của nhân viên công ty tại Việt Nam cùng với các bạn cộng sự !

Hình ảnh