Layout 3D văn phòng công ty Everise tại Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu Layout 3D văn phòng công ty Everise tại Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Everise-01

Văn phòng công ty Everise tại Tp. Hồ Chí Minh – Layout 3D

Everise-02

Văn phòng công ty Everise tại Tp. Hồ Chí Minh – Layout 3D

Everise-03

Văn phòng công ty Everise tại Tp. Hồ Chí Minh – Layout 3D