Phối cảnh và mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita

Xin giới thiệu phối cảnh và mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Daita-01

Nhà liên kế Lim Terrace Daita – Phối cảnh và Mô hình 1

Daita-02

Nhà liên kế Lim Terrace Daita- Phối cảnh và Mô hình 2

Daita-03

Nhà liên kế Lim Terrace Daita- Phối cảnh và Mô hình 3