Phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Ogikubo-1

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 1

Ogikubo-2

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 2

Ogikubo-3

Nhà liên kế Ascot Terrace Ogikubo – Phối cảnh 3