Phối cảnh thiết kế nội thất chung cư Docklands Chị Trâm

Docklands-01

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng ăn

Docklands-02

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng khách

Docklands-03

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng khách

Docklands-05

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng khách

Docklands-04

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Bếp

Docklands-06

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng ngủ

Docklands-07

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng ngủ

Docklands-08

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng vệ sinh

Docklands-09

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng vệ sinh

Docklands-10

Chung cư Docklands Chị Trâm – Phối cảnh Phòng giặt