Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Ikejiri Mishuku

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Ikejiri Mishuku tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

ikejiri-mishuku-1

Nhà liên kế Lim Terrace Ikejiri Mishuku – Phối cảnh 1

ikejiri-mishuku-2

Nhà liên kế Lim Terrace Ikejiri Mishuku – Phối cảnh 2

ikejiri-mishuku-3

Nhà liên kế Lim Terrace Ikejiri Mishuku – Phối cảnh 3