Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Komazawa

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Komazawa tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Komazawa-01

Nhà liên kế Lim Terraazawa – Phối cảnh 1

Komazawa-02

Nhà liên kế Lim Terrace Komazawa – Phối cảnh 2

Komazawa-03

Nhà liên kế Lim Terrace Komazawa – Phối cảnh 3