Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Kugahara

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Kugahara tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

kugahara-1

Nhà liên kế Lim Terrace Kugahara – Phối cảnh 1

kugahara-2

Nhà liên kế Lim Terrace Kugahara – Phối cảnh 2

kugahara-3

Nhà liên kế Lim Terrace Kugahara – Phối cảnh 3