Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Naka Meguro

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Naka Meguro tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

naka-meguro-2

Nhà liên kế Lim Terrace Naka Meguro – Phối cảnh 1

naka-meguro-1

Nhà liên kế Lim Terrace Naka Meguro – Phối cảnh 2