Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

kitami-01

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 1

kitami-02

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 2

kitami-03

Nhà liên kế Lim Terrace Setagaya Kitami – Phối cảnh 3