Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Meguro

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Meguro tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

shimomeguro

Phối cảnh Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Meguro