Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

shimo-ochiai-2

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 1

shimo-ochiai-3

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 2

shimo-ochiai-4

Nhà liên kế Lim Terrace Shimo Ochiai – Phối cảnh 3