Phối cảnh nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Mặt trước

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Mặt sau

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Khách 1

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Khách 2

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng ăn + Bếp 1

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng ăn + Bếp 2

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Sân vườn

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng ngủ

Nhà phố Anh Khiêm Chị Thảo tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng ngủ