Phối cảnh văn phòng Brilliant English Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

→ Hình ảnh thi công thực tế tại đây

Brilliant-English-01

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh lầu 7

Brilliant-English-02

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Bố trí mặt bằng lầu 7

Brilliant-English-03

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Bố trí mặt bằng lầu 4