Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Garden Sakura Shinmachi

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Garden Sakura Shinmachi tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

sakura_shinmachi-day

Nhà liên kế Lim Terrace Garden Sakura Shinmachi – Phối cảnh 1

sakura_shinmachi-night

Nhà liên kế Lim Terrace Garden Sakura Shinmachi – Phối cảnh 2

shimomeguro-2

Nhà liên kế Lim Terrace Garden Sakura Shinmachi – Phối cảnh 3