Phối cảnh Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Thiết kế phối cảnh

Ms.Hien-01

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Khách

Ms.Hien-02

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Khách

Ms.Hien-03

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Khách + Bếp

Ms.Hien-04

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Phòng Ăn

Ms.Hien-05

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Sân Vườn

Thiết kế ý tưởng

Ms.Hien-01

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng Khách

Ms.Hien-02

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh- Thiết kế ý tưởng Hành lang, Phòng ăn

Ms.Hien-03

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Bếp, sân vườn

Ms.Hien-04

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng ngủ chính

Ms.Hien-05

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng ngủ chính

Ms.Hien-06

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng ngủ cô Hiền

Ms.Hien-07

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng ngủ em Long

Ms.Hien-08

Biệt Thự CityLand cô Hiền tại Tp. Hồ Chí Minh – Thiết kế ý tưởng Phòng đa năng, sân vườn