Phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi tại Nhật Bản do KTS Gaea Field Việt Nam thực hiện.

sakura_shinmachi-view-2

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 1

sakura_shinmachi-view-3

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 2

sakura_shinmachi-view-4

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 3

sakura_shinmachi-view-5

Nhà liên kế Ascot Terrace Sakura Shinmachi – Phối cảnh 4