Phối cảnh nhà liên kế Shimo Sakunobe

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Shimo Sakunobe tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

shimo-sakunobe

Nhà liên kế Shimo Sakunobe