Mua nhà ở lãi suất thấp, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật.