Thi công nội thất văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Cơ sở 1

Tên công trình: văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Cơ sở 1
Địa chỉ: Lầu 4B, Cao ốc Harvest Center, 12 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

BVN-TVL-01

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 1

BVN-TVL-02

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 2

BVN-LTT-01

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 3

BVN-TVL-05

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 4

BVN-LTT-02

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 5

BVN-LTT-03

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 6

BVN-TVL-06

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 7

BVN-LTT-04

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 8

BVN-LTT-05

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 9

BVN-TVL-08

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 10

BVN-TVL-09

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam – Ảnh 11