Mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita tại Nhật Bản

daita-001

Gaea Field Việt Nam xin giới thiệu mô hình nhà liên kế Lim Terrace Daita. Đây là mô hình chi tiết của căn hộ nhà liên kế hiện đang được bán tại Nhật Bản.

Hình ảnh khác