Mô hình căn nhà tiêu biểu tại Nhật Bản

C360_2014-08-12-17-02-41-407

Tiếp nối bài mô hình nhà liên kế ở Nhật Bản, Gaea Field Việt Nam xin giới thiệu mô hình nhà tiêu biểu tại Nhật Bản. Đây là cấu tạo chi tiết của một căn nhà trong dãy nhà liên kế ở Nhật Bản.

Căn nhà tiêu biểu ở Nhật Bản