Phối cảnh Cafe Momiji tại Tp. Hồ Chí Minh

Gaea Field Việt Nam xin giới thiệu bộ thiết kế Phối cảnh quán Cafe Momiji tại Tp. Hồ Chí Minh

cafe_momiji-01

Cafe Momiji tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Mặt tiền

cafe_momiji-02

Cafe Momiji tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Tiền sảnh

cafe_momiji-03

Cafe Momiji tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Tiền sảnh
Hình ảnh khác