Phối cảnh cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

ARTE-03

Cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh chính diện

ARTE-04

Cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Logo

ARTE-01

Cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh chính diện

ARTE-02

Cửa hàng Balo ARTE tại Aeon Mall Bình Tân Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh chính diện