Phối cảnh khu căn hộ Monzen Nakacho

Xin giới thiệu phối cảnh khu căn hộ Monzen Nakacho tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

MONZEN-NAKACHO

Khu căn hộ Monzen Nakacho