Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

ooi-7-chome-1

Nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome – Phối cảnh 1

ooi-7-chome-2

Nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome – Phối cảnh 2

ooi-7-chome-3

Nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome – Phối cảnh 3

ooi-7-chome-4

Nhà liên kế Lim Terrace Ooi 7 Chome – Phối cảnh 4