Phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

senzoku-ike-koen-01

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 1

senzoku-ike-koen-02

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 2

senzoku-ike-koen-03

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Phối cảnh 3

senzoku-ike-koen-04

Nhà liên kế Lim Terrace Senzoku Ike Koen – Bản vẽ tay màu nước