Phối cảnh nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương

Xin giới thiệu phối cảnh nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Nhà Phạm vân Sakura 2 là chuỗi nhà hàng Ẩm thực Nhật Bản nằm tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được khai trương vào ngày 15 tháng 6 năm 2016.

→ Hình ảnh thi công thực tế tại đây

Sakura-restaurant-2-01

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh Mặt tiền

Sakura-restaurant-2-02

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh Mặt tiền

Sakura-restaurant-2-03

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh Mặt tiền

Sakura-restaurant-2-04

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh tầng trệt

Sakura-restaurant-2-05

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh tầng trệt

Sakura-restaurant-2-07

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh hành lang tầng 2

Sakura-restaurant-2-08

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh mặt cửa phòng tầng 2

Sakura-restaurant-2-06

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh toàn cảnh tầng 2

Sakura-restaurant-2-10

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh hành lang tầng 3

Sakura-restaurant-2-09

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh phòng tầng 3

Sakura-restaurant-2-11

Nội ngoại thất nhà hàng Phạm Vân Sakura 2 tại Bình Dương – Phối cảnh phòng tầng 3