Phối cảnh nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace

Xin giới thiệu phối cảnh nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace tại Nhật Bản do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-01

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 1

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-02

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 2

THE-HIGASHI-KOENJI-TERRACE-03

Nhà liên kế The Higashi Koenji Terrace – Phối cảnh 3