Phối cảnh thiết kế nội thất căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu Phối cảnh thiết kế nội thất căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

Mr.Huy-01

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Khách

Mr.Huy-02

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Khách

Mr.Huy-03

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Khách

Mr.Huy-04

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Bếp

Mr.Huy-05

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Ngủ Chính

Mr.Huy-06

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Ngủ Chính

Mr.Huy-07

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Ngủ Chính

Mr.Huy-08

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Trẻ em

Mr.Huy-09

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Trẻ em

Mr.Huy-10

Căn hộ Anh Huy tại Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh phòng Trẻ em