Phối cảnh văn phòng 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh văn phòng công ty 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

→ Hình ảnh thi công thực tế tại đây

1-PACVN-01

Văn phòng công ty 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh tiền sảnh

1-PACVN-03

Văn phòng công ty 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh văn phòng

1-PACVN-02

Văn phòng công ty 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh khu nghỉ giải lao

1-PACVN-04

Văn phòng công ty 1 PAC Việt Nam tại Q.1 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh tường cây