Phối cảnh văn phòng Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu phối cảnh văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh do KTS của Gaea Field Việt Nam thực hiện.

→ Hình ảnh thi công thực tế tại đây

Brilliant-English-Q.7-04

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh – Bố trí mặt bằng

Brilliant-English-Q.7-01

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh tiền sảnh

Brilliant-English-Q.7-02

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Kid Room

Brilliant-English-Q.7-02

Văn phòng công ty Brilliant English Việt Nam tại Q.7 Tp. Hồ Chí Minh – Phối cảnh Văn phòng