Thông tin dự án

  • Công trình: Văn phòng Công Ty TNHH Đồ Gỗ Phương Đông
  • Địa chỉ: 346 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Hoàn thành: 6/2017

Gaea Field Việt Nam xin được giới thiệu hạng mục thiết kế nội thất công ty TNHH Đồ Gỗ Phương Đông do KTS của Gaea Field thực hiện.