Thi công nội thất căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy

Công trình thi công nội thất nhà anh Huy đã được Gaea Field Việt Nam thi công trong vòng 25 ngày.

Tên công trình: Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy
Địa chỉ: 311 Phan Văn Hớn,P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh.

Mr_Huy-P_khach_bep-01

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 1

Mr_Huy-P_khach_bep-04

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 2

Mr_Huy-P_khach_bep-02

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 3

Mr_Huy-P_khach_bep-03

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 4

Mr_Huy-P_khach_bep-05

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 5

Mr_Huy-P_ngu-01

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 6

Mr_Huy-P_ngu-03

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 7

Mr_Huy-P_ngu-02

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 8

Mr_Huy-P_ngu-04

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 9

Mr_Huy-kidroom-02

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 10

Mr_Huy-kidroom-01

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 11

Mr_Huy-toalet-01

Căn hộ Tecco Green Nest Anh Huy – Ảnh 12