Thông báo chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty Cổ Phần

Ban Giám Đốc công ty Cổ Phần Gaea Field Việt Nam xin chính thức trân trọng thông báo với các Quý Cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác, kể từ ngày 19/07/2017 công ty TNHH Gaea Field Việt Nam chuyển đổi thành công ty Cổ Phần Gaea Field Việt Nam, các thông tin về công ty TNHH Gaea Field Việt Nam kể từ ngày trên trở đi sẽ không còn giá trị pháp lý.

THÔNG-BÁO-CHUYỂN-ĐỔI-TÊN-CTY

Ban Giám Đốc Công Ty